Opzegging

Het lidmaatschap geldt voor onbepaalde tijd. Er geldt een opzegtermijn van …..      

Wanneer je opzegt moet je de daaropvolgende kalendermaand nog contributie betalen.

Opzeggingen kunnen doorgegeven worden aan Gina Wanders-Emmens via e-mail ledenadministratie@kv-norg.nl