Opzegging

Het lidmaatschap geldt voor onbepaalde tijd. Er geldt een opzegtermijn van een kalendermaand.

Wanneer je opzegt moet je de daaropvolgende kalendermaand nog contributie betalen.

Opzeggingen kunnen doorgegeven worden aan Hermen Hagen via e-mail ledenadministratie@kv-norg.nl