Historie

Kracht en Vriendschap is opgericht in 1933 als ‘vereniging voor gymnastiek en athletiek’. Voor de oefeningen werd toen gebruik gemaakt van de zaal van caféhouder Hoff (nu: het Wapen van Norg). Al in het eerste jaar werd een gymnastiekuitvoering gegeven. 

Meteen na haar oprichting werd K&V lid van de Onderlinge Athletiekbond (OAB). Onder leiding van de OAB werden diverse wedstrijden in de regio georganiseerd. In de beginjaren van K&V werd er in de zomerperiode aan atletiek gedaan. In de veertiger jaren van de vorige eeuw startte K&V naast gymnastiek en atletiek een derde activiteit: handbal. Op kleine schaal weliswaar, want men besloot voorlopig niet mee te doen aan een handbalcompetitie. In latere jaren deed K&V daar wel aan mee.

Het ledental van K&V bleef in die beginjaren stijgen. Medio 1949 waren er meer dan 300 leden! Ook in de oorlogsjaren werd er gesport en werd er deelgenomen aan wedstrijden.

In 1947 is er een prijsvraag uitgeschreven om een clublied te schrijven. Op de uitvoering van eind januari 1948 is het clublied voor het eerst ten gehore gebracht.

Het jaar 1952 bracht een belangrijke vooruitgang voor de gymnasten van K&V. Na bijna 20 jaar gymnastieklessen in de zalen van Hoff en Elsinga, kunnen ze oefenen in de grote zaal van het Dorpshuis. De jaarlijkse uitvoeringen vinden in die jaren nog altijd plaats in Hotel Elsinga. Het ledenaantal schommelt in de jaren 50 rond de 230.
Na jarenlang een handbalafdeling te hebben gehad en in de jaren 50 ook een aantal jaren een korfbalclub, kwam er in 1965 een volleybalafdeling bij. In de jaren 60 zien we bij K&V aanvankelijk hetzelfde beeld als in de jaren 50. Er zijn drukbezochte uitvoeringen, onderlinge wedstrijden en wedstrijden tussen de verenigingen van Turnkring Westerkwartier – Noordenveld. Toch lijkt de sterke positie die de gymnastiekvereniging in Norg inneemt, langzamerhand minder vanzelfsprekend te worden. Ook toen al was er commentaar op de jeugd zoals blijkt uit een jaarverslag: “Wel jammer dat de jeugd alleen maar oog heeft voor bals en danspartijen.” 
In 1965 kwam er een nieuwe gymnastiekzaal, met een toestelberging, kleedlokalen, douches e.d. K&V was daar erg blij mee.


In de jaren 70 zijn de jeugddagen in Leek van Turnkring Westerkwartier-Noordenveld heel populair. K&V gaat er vaak wel met 100 jeugdleden per bus naar toe. 
In 1974 is De Brinkhof geopend met daarin een grote sporthal. Die hal leverde concurrentie van andere sporten op, maar bood ook kansen: in 1976 hield K&V daar voor het eerst in 9 jaar weer een uitvoering. Daarna werd een keer in de 2 jaar een uitvoering gegeven.
In 1977 startte K&V met een afdeling jazz-gymnastiek voor dames en meisjes. Er werd gestart met 2 groepen jazz-dans en dat was het begin van veel meer dansactiviteiten bij K&V.
In 1983 vierde K&V haar 50-jarig bestaan. Er waren een feestelijke uitvoering, een playbackfestival en een receptie. 
Vanaf 1984 bood K&V naast jazz-ballet ook aerobics-lessen aan. 


De overgang van de Noordelijke Turnkring naar de Drentse Turnkring in 1989 bracht een verschuiving in het activiteitenaanbod met zich en betekende het einde van de jeugddagen in Leek. Het wedstrijdniveau lag bij de Drentse Kring veel hoger, waardoor er weinig wedstrijden waren waar K&V aan deelnam. In 1991 nam K&V daarom het initiatief om samen met de verenigingen uit Veenhuizen en Nieuw Roden onderlinge wedstrijden te organiseren. Deze recreatieve gymnastiekcompetitie bestaat nog steeds waar inmiddels 17 verenigingen aan mee doen uit Noord-Nederland en 300 deelnemers waarvan altijd zo’n 30 jeugdleden namens K&V. Dus een groot succes.

In 2009 zijn we gestart met selectieturnen naast toestelgym onder leiding van Zwanet Pater. Op de vrijdagmiddag zijn veel jeugdleden actief en is er inmiddels ook een groep voor jongens. Daarnaast bieden we sinds 2014 met Jos Hindriks ook sport- en spelgym aan.

Omdat er geen meerwaarde aan het lidmaatschap van de bond werd gezien, beëindigde K&V het lidmaatschap van de bond KNGV in 1996. Op veler verzoek is in datzelfde jaar gestart met al weer een nieuwe activiteit: steps. Die groep staat nu nog steeds onder dezelfde enthousiaste leiding van Afien Baving. En Afien verzorgt nog meer lesonderdelen bij K&V.

Met trampolinespringen begon K&V in 1992. Deze activiteit wordt helaas niet meer aangeboden.
Voor kinderen van 4 tot 7 jaar is in 1996 een start gemaakt met bewegen op muziek. Er waren al gauw zo’n 20 kinderen die daaraan deelnamen. Later is dit Streetdance geworden met een dansselectie die diverse prijzen heeft gewonnen. Vanwege te weinig leden is ook deze activiteit  inmiddels gestopt.


Inmiddels bestaat de vereniging 85 jaar en is dit gevierd met een weergaloze uitvoering waar altijd zo’n 500 bezoekers op afkomen. In 2008 heeft K&V haar 75-jarig bestaan gevierd. De jeugdleden hebben een fantastische circusvoorstelling verzorgd, er waren speciale salsa- en nordic-walkinglessen, er was een receptie en het jubileum werd afgesloten met een gezellig feest in De Brinkhof. Ter ere van het 75-jarig jubileum is een prachtig boek uitgegeven, waarin een schets wordt gegeven van 75 jaar gymnastiek in Norg. Daarin vindt u nog veel meer over de geschiedenis van K&V, waaronder veel, soms al heel oude, foto’s.

De laatste jaren ligt het ledenaantal rond de 200. Momenteel zijn de activiteiten van K&V gymnastiek, turnen, sport- en spelgym, conditietraining, steps, circuittraining, keep-fit en wandelen. Met de intensieve circuittraining is het aantal mannelijke leden behoorlijk toegenomen evenals met de jongensgroep toestelgym.